Misty Landscape with Village

Misty Landscap with Village 2013 Acrylic on canvas 40x40cm
  Misty Landscap with Village

 

This small piece of art gives an impressionistic impression. In contrast to the other works in the series of haze paintings, no persons are present. At the horizon, the contours of a typical Flemish village can be noticed. The details of the landscape are lost in the veils of the haze floating above the meadows.
Dit kleine werkje oogt impressionistisch. In tegenstelling tot de andere werken uit de mistige reeks, worden hier geen mensen afgebeeld. Aan de horizon zijn de contouren van een typisch Vlaams dorp te zien. De details van het landschap gaan verloren in de sluiers van de nevels die boven de grasvelden hangen.

(door P.O.)

The pornographic education of Christopher Tracey Emin

The pornographic education of Christopher Tracey Emin 2013 Acrylic, charcoal, pastel, resin on hardboard 120×88,5cm
  The pornographic education of Christopher Tracey Emin

 

Five poison green silhouettes of women are vogueing in suggestive poses. Two dark female shades on the foreground are framing the scene. This way, the whole scenery is giving a peepshow-impression and the spectator is pushed in the role of Peeping Tom. The background is mainly composed out of intense reddish colors and variants of grey and was applied with techniques like splashing, dripping and rubbing. In between the female figures texts are scribbled, which give the pane the look of a graffiti wall. The garish colors seem to stengthen the sloganesque messages.

 

I think i can recognize following text pieces:
 • Promise me you’ll fuck me hard
 • Promise me You’ll fuck me gently
 • Let me be beautiful
 • Fuck Me
 • Kiss me
 • Christopher Tracey Emin
It seems to me that these texts are like fragments from a dream scene. It is not clear to me who Christopher Tracey Emin is (who is mentioned in the title of the work). Even a quick search on Google doesn’t give useful information. Of course there is the Brittish artist Tracey Emin, who’s work is imbued with themes like sex and feminism. And there is Christopher Tracy, the American gigolo-scoundrel and main character from the flopped cult movie Under The Cherry Moon directed by Prince (and he also plays the role of Christopher Tracy). Maybe Christopher Tracey Emin is a contraction of these two names, maybe it is just a figment or maybe it is the alter ego of the painter himself?
Vijf gifgroene vrouwensilhouetten nemen suggestieve poses aan. Twee donkere vrouwelijke schimmen op de voorgrond omkaderen de scene. Op die manier krijgt het geheel een peepshowachtige indruk en wordt de toeschouwer in de rol van voyeur geduwd. De achtergrond is overwegend opgebouwd uit felrood en varianten grijs en werd met spatten, druipen en frottis-technieken aangebracht (toevallig termen met een seksuele connotatie?). Tussen de vrouwenfiguren zijn teksten aangebracht waardoor het paneel doet denken aan een graffitimuur. De schreeuwerige kleuren lijken de sloganeske boodschappen te willen versterken.

 

 

 

 

Volgende tekstjes meen ik te herkennen:
 • Promise me you’ll fuck me hard
 • Promise me You’ll fuck me gently
 • Let me be beautiful
 • Fuck Me
 • Kiss me
 • Christopher Tracey Emin
Het lijken flarden tekst die fragmentarisch in een droomscène opduiken. Het is me niet meteen duidelijk wie Christopher Tracey Emin is (die in de titel van het werk vermeld wordt). Ook googlen geeft geen uitsluitsel. Er is natuurlijk de bekende Britse kunstenares Tracey Emin wiens werk doordrongen is van thema’s als sex en feminisme. En er is Christopher Tracy, een Amerikaanse gigolo-oplichter en hoofdpersonage uit de geflopte cultfilm Under The Cherry Moon van Prince. Misschien is Christopher Tracey Emin wel een samentrekking van die twee, gewoon een hersenspinsel of het alter ego van de schilder zelf?

(door P.O.)

Man in a long black coat

Man in a long black coat 2013 Acryl op hardboard 130x70cm
  Man in a long black coat A dark, shady figure is walking away from the viewer on a lonely street, heading for the misty horizon. The arid landscape is being dominated by ochres, sienna and earth shades. The strong shadows within this widescreen painting create an enduring atmoshpere, reminding of a Sergio Leone Spaghetti Western. And in this case, the Man in the Long Black Coat would be played – without any doubt- by Clint Eastwood.
Een donkere, schimmige figuur wandelt op een verlaten straat weg van de toeschouwer, de mistige horizon tegemoet. In het dorre landschap domineren okers, sienna en andere aardse kleuren. De sterke schaduwen binnen dit breedbeeld schilderij zorgen voor een beklijvende sfeer, die doen denken aan een Sergio Leone Spaghetti Western. En in dat geval zou de Man in the long black coat, ongetwijfeld door Clint Eastwood vertolkt worden.

(door P.O.)

Shiny People in a Crowd of Serial Killers, Mass Murderers and Spree Killers

Shiny people in a crowd of serial killers, mass murderers and spree killers 2014 Acrylic on hardboard 115cm x 115cm
  Shiny People in a Crowd of Serial Killers, Mass Murderers and Spree Killers

Dit is een variant op de Shiny People in a Crowd. De shiny people staan symbool voor de Übermensch. Ze blinken uit in de massa. De shiny people bevinden zich deze keer niet in een toevallige grijze massa, maar worden hier omringd door de grootste moordenaars.

Volgens de kunstenaar kan men volgende misdadigers herkennen:
This is a variant on the Shiny People in a Crowd theme. The entire painting is made out of grey, grey and more grey… except for the shiny people. While the greyness literally weeps from the walls, the Shiny People bring color to the painting. The Shiny People are icons for the Übermensch. They glare in the mass. This time the shiny people don’t appear in a coïncidal grey crowd. Here, they are surrounded by the greatest murderers of all times.

 

 

 

 

According to the artist, the viewer can recognize following criminals:
 • Andrei Chikatilo
 • Charles Manson
 • Marc Dutroux
 • Walter Sickert
 • Waltraud Wagner 
 • Earle Nelson
 • Ed Gein
 • Rodney Alcala
 • Thug Buhram
 • Altemio Sanchez
 • Arnfinn Nesset
 • Billy Gohl
 • Brenda Ann Spencer
 • Kim De Gelder
 • Sean Vincent Gillis
 • Alexander Pichushkin
 • Irene Leidolf
 • Ahmad Suradji
 • Anatoly Onoprienko
 • Andras Pandy
 • Maria Gruber
 • Cho Seung Hui
 • Gilles De Rais
 • Jeffrey Dahmer
 • Starkweather
 • Theodore Kaczynski
 • Anders Breivik
 • Stephanija Mayer
 • Charles Ray Hatcher
 • David Berkowitz
 • Dylan Klebold
 • Nordine Amrani
 • Richard Cottingham
 • Carl Eugene Watts
 • Richard Trenton Chase
 • Eonald Henri Gaskins
 • Erzsebet Bathory
 • Fiedrich Haarmann
 • Gary Leon Ridgway
 • Albert Fish
 • Dean Corll
 • Ed Kemper
 • H H Holmes
 • Henry Lee Lucas
 • Jack The Ripper
 • John Wayne Gacy
 • Koos Hertogs
 • Landru
 • Maria Swanenburg
 • Michel Fourniret
 • Tsutomu Miyazaki
 • Raymond Fernandez
 • Martha Beck
 • Ronald Janssen
 • Ted Bundy
 • Daniel Camargo
 • David Parker Ray
 • Gary M Heidnik
 • Gennady Mikhasevich
 • Gerald Eugene Stano
 • Harold Shipman
 • Howard Unruh in jail
 • Irene Leidolf
 • Javed Iqbal
 • John Bodkin Adams
 • Luis Garavito
 • MarcSsappington
 • Pedro Alonso Lopez
 • Pedro Rodrigues Filho
 • Peter Dupas
 • Peter Krten
 • Randy Steven Kraft
 • Rosemary west
 • Fred West
 • Rommy Lynn Sells
 • Serhiy Tkach
 • Sipho Thwala
 • Sjamil Basaev
 • Stephen Griffiths
 • Thomas Quick
 • Vlad Tepes
 • Yang Xinhai

(door P.O.)

 
Shiny people in a crowd of serial killers, mass murderers and spree killers 2013 Acrylic on hardboard 115cm x 115cm
  Shiny People in a Crowd of Serial Killers, Mass Murderers and Spree Killers

Dit is een variant op de Shiny People in a Crowd. De shiny people staan symbool voor de Übermensch. Ze blinken uit in de massa. De shiny people bevinden zich deze keer niet in een toevallige grijze massa, maar worden hier omringd door de grootste moordenaars.

Volgens de kunstenaar kan men volgende misdadigers herkennen:
This is a variant on the Shiny People in a Crowd theme. The entire painting is made out of grey, grey and more grey… except for the shiny people. While the greyness literally weeps from the walls, the Shiny People bring color to the painting. The Shiny People are icons for the Übermensch. They glare in the mass. This time the shiny people don’t appear in a coïncidal grey crowd. Here, they are surrounded by the greatest murderers of all times.

 

 

 

 

According to the artist, the viewer can recognize following criminals:
 • Andrei Chikatilo
 • Charles Manson
 • Marc Dutroux
 • Walter Sickert
 • Waltraud Wagner 
 • Earle Nelson
 • Ed Gein
 • Rodney Alcala
 • Thug Buhram
 • Altemio Sanchez
 • Arnfinn Nesset
 • Billy Gohl
 • Brenda Ann Spencer
 • Kim De Gelder
 • Sean Vincent Gillis
 • Alexander Pichushkin
 • Irene Leidolf
 • Ahmad Suradji
 • Anatoly Onoprienko
 • Andras Pandy
 • Maria Gruber
 • Cho Seung Hui
 • Gilles De Rais
 • Jeffrey Dahmer
 • Starkweather
 • Theodore Kaczynski
 • Anders Breivik
 • Stephanija Mayer
 • Charles Ray Hatcher
 • David Berkowitz
 • Dylan Klebold
 • Nordine Amrani
 • Richard Cottingham
 • Carl Eugene Watts
 • Richard Trenton Chase
 • Eonald Henri Gaskins
 • Erzsebet Bathory
 • Fiedrich Haarmann
 • Gary Leon Ridgway
 • Albert Fish
 • Dean Corll
 • Ed Kemper
 • H H Holmes
 • Henry Lee Lucas
 • Jack The Ripper
 • John Wayne Gacy
 • Koos Hertogs
 • Landru
 • Maria Swanenburg
 • Michel Fourniret
 • Tsutomu Miyazaki
 • Raymond Fernandez
 • Martha Beck
 • Ronald Janssen
 • Ted Bundy
 • Daniel Camargo
 • David Parker Ray
 • Gary M Heidnik
 • Gennady Mikhasevich
 • Gerald Eugene Stano
 • Harold Shipman
 • Howard Unruh in jail
 • Irene Leidolf
 • Javed Iqbal
 • John Bodkin Adams
 • Luis Garavito
 • MarcSsappington
 • Pedro Alonso Lopez
 • Pedro Rodrigues Filho
 • Peter Dupas
 • Peter Krten
 • Randy Steven Kraft
 • Rosemary west
 • Fred West
 • Rommy Lynn Sells
 • Serhiy Tkach
 • Sipho Thwala
 • Sjamil Basaev
 • Stephen Griffiths
 • Thomas Quick
 • Vlad Tepes
 • Yang Xinhai

(door P.O.)

Walking Nude

Walking Nude 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  Walking Nude Walking nude and The Runner are experiments in the series of hazy paintings. The mist is so extreme that it covers the entire painting. The result is a monochromous painting, vaguely displaying the silhouette of a walking nude.
Walking Nude en The Runner zijn experimenten in de mistige reeks. De mist is zo ver doorgedreven dat die alles verhullend geworden is en er enkel een monochroom werk overblijft waarop vaag het silhouet van een wandelend naakt te zien is.

(door P.O.)

The Runner

The Runner 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  The Runner The Runner and Walking Nude are experiments in the series of hazy paintings. The mist is so extreme that it covers the entire painting. The result is a monochromous painting, vaguely displaying the silhouette of a running man.
The Runner en Walking Nude zijn experimenten in de mistige reeks. De mist is zo ver doorgedreven dat die alles verhullend geworden is en er enkel een monochroom werk overblijft waarop vaag het silhouet van een jogger te zien is.

(door P.O.)

Shiny People In A Crowd

shiny people in a crowd 2013 Acrylic on hardboard 80x80cm
  Shiny People in a Crowd The shiny people are the good guys, the talented, the intellectuals, the brave ones, the Übermenschen. They glare in the grey crowd. In shiny people in the crowd, they are litteraly placed in the middle of a crowd of grey anonymous silhouttes. The simplification of the figures into line figures reduces the difference between the shiny people and the crowd onto it’s essence. How the shiny people or the grey people look like is not important. The difference is incapsulated in their shining.
De shiny people zijn de good guys, de getalenteerden, de intelligenten, de Übermenschen. Ze vallen op in de grijze massa omdat ze stralen. In shiny people in the crowd worden ze letterlijk in een menigte van anonieme grijze silhouetten geplaatst. Het abstraheren van de figuren wordt tot het uiterste doorgedreven waardoor het verschil in voorstelling tussen de shiny people en de meute tot in de essentie herleid wordt. Hoe de shiny people of de mensen in de grijze menigte eruit zien is van geen belang. Het verschil zit hem in het stralen.

(door P.O.)

Keeping Up

Keeping up 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  Keeping Up

Just like all other works in the series of hazy works, this work is about loneliness and isolation. An elderly man is following the trail of approximately seven young people. He persist in trying to keep up with them, but it is clear that he won’t hold it much longer anymore and that he will have to unhook with them.

The old man who is at risk of being left behind, will end up this way in a state of loneliness and isolation. A metaphor for the general aging in our society.

Net als de andere werken uit de mistige reeks gaat dit werk over eenzaamheid en isolement. Een oudere man loopt in het spoor van een zevental jongeren. Hardnekkig probeert hij hen bij te benen, maar het is duidelijk dat hij op een gegeven moment zal moeten afhaken.

De oude man die achterop dreigt te raken, zal zo in een situatie van isolement en eenzaamheid terecht komen. Een symbolisch beeld voor de vergrijzing van de maatschappij. Een prangend probleem waarmee steeds meer mensen geconfronteerd worden.

(door P.O.)

Masturbating Man

Masturbating man 2013 Acrylic on canvas 40x50cm
  Masturbating Man This work, painted in an expressionistic style, depicts a masturbating man with a convulsive face. In our Western education, we are taught that these kind of images are “dirty”; they should be kept hidden. Sexuality is taboo and it should not be exposed in public. Boss clearly wants to denounce this taboo. And how! The viewer gets a gigantic purplish cock right-in-the-face! No-one can ignore it. The phallus is painted in a complemantary color of the yellow corpse, accentuating this effect. The countenance of the man’s face predicts an approximate orgasm. If one would only see the face, it could be an expression of pain. (Pain and joy are close to each other when “the little dead” is near.)
Dit werk, geschilderd in een expressionistische stijl, toont een masturberende man die een krampachtig gezicht trekt. In onze Westerse opvoeding wordt ons aangeleerd dat dergelijke beelden “vuil” zijn. Rond seksualiteit heerst een taboe en het mag niet openlijk getoond worden. Boss wil dit taboe duidelijk aan de kaak stellen. En hoe! De toeschouwer krijgt een gigantische paarsachtige penis right-in-the-face. Er is geen ontkomen aan. De fallus is bovendien in een complementaire kleur van het gele lichaam neergezet, wat het effect nog vergroot. De gelaatstrekken van de man verraden een naderend orgasme. Als je alleen het gezicht zou zien, kon het evengoed een uitdrukking van pijn zijn. (Pijn en genot liggen soms dicht bij mekaar als “de kleine dood” nabij is.)

(door P.O.)

Old man with beret

 
Old man with beret 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  Old man with beret An old man slaunters along a frontage. Hardly targeted he wanders arduously through the familiar streets of his home town. The old man himself has become part of the scenery. The wall seems endless. This doesn’t make it clear where he comes from or where he is heading to. Maybe he is just taking a walk to pass time? The elderly man is sketched with little detail keeping his identity hidden and turning him into a universel persona for an old man. Despite the sloppy painted haze, the luminosity and the decor suggest a Provençal atmosphere, but it is impossible to guess the location precisely. All this fuzziness and the lack of a concrete context is used on purpose to arise questions. Who is this man? Where does he come from? Where is he heading to? Why is he wandering around? These kind of questions are a leitmotif in the series of misty paintings. This way, an appearantly simple and idyllic scenery has become a universal excercise in existentialism.
Een oude man slentert langs een gevel. Weinig doelgericht dwaalt hij moeizaam door de vertrouwde straten van zijn dorp. Hij is zelf een onderdeel van het decor geworden . Aan de gevel is begin noch eind te zien. Hierdoor is het niet duidelijk waar hij naartoe gaat of waar hij vandaan komt. Misschien maakt hij zomaar een wandeling om zijn tijd te passeren? Het mannetje is met weinig detail vastgelegd, waardoor zijn identiteit verborgen blijft en hij een universele persona voor een oud ventje wordt. Ondanks de slordig geschilderde nevel verraden de lichtintensiteit en de achtergrond een zuiderse sfeer, maar het is onmogelijk om een precieze locatie te duiden. Al deze onduidelijkheden en het ontbreken van een precieze context worden gebruikt om vragen op te roepen. Wie is die man? Waar komt hij vandaan? Waar gaat hij naartoe? Waarom loopt hij daar? Dergelijke vragen vormen een rode draad doorheen de mistige reeks schilderijen. Een schijnbaar eenvoudig en idyllisch tafereeltje wordt op die manier een oefening in existentialisme.

(door P.O.)