Ravevich (ode to Raveel and Malevich)

Ravevich (ode to Raveel and Malevich) 2013 Acrylic on Canvas 60 x 80 cm
  Ravevich (ode to Raveel and Malevich) - abstract painting by Boss

“Suprematism” meets “New Vision” in one painting

Kazimir Malevich is one of the founders of abstract art. Initially an adept of impressionism, he evolved gradually to a style that became more and more abstract, until the only thing he kept was a black square. His evolution is similar (but yet different) to the evolution in the work of Piet Mondriaan.

The painting that was the inspiration for Ravevich (ode to Raveel and Malevich), dates from 1915, the top era of Suprematism. The canvas consists of nothing but a black square and a red rotated square in a sea of white. Boss uses this as the background of the Raveel-silhouette. This way the artist accentuates in a subtle way the touch points between both masters (emptiness, large color fields, peace…) as well as the differences (figuration versus abstraction, jagged contours versus austere surfaces, thick impasto paint strokes versus thin layered with underpainting). The style of Malevich is called suprematism, while Raveel introduced the new vision. You could say that Suprematism” meets “New Vision” in one painting.

 

More information about the artists and styles:

New vision

New vision or new figuration was an art movement related to pop art in Belgium and Holland. Members of the movement: Etienne Elias, Raoul De Keyser,Roger Raveel, Reinier Lucassen and poet Roland Jooris. Jooris (a close friend of Roger Raveel) came up with the name of the movement. As a reaction to abstract painting, they developed a new vision on expression and figuration. Roger Raveel in wikipedia suprematism in wikipedia Kazimir Malevich in wikipedia

Raviaan (ode to Raveel and Mondriaan)

Raviaan (ode to Raveel and Mondriaan) 2013 Acrylic on hardboard 105x105cm
  Raviaan (ode aan Raveel en Mondriaan)

 

It is clear that Raveel was inspired during his career by Piet Mondriaan. In the work Raviaan (ode to Raveel and Mondriaan) the typical characteristics from both styles of the artists are brought together in an attempt to honour both masters of art. Large fields in primary colors form the geometrical background which is only breached by the jagged head and body of Raveel. It gives the impression of a leadlight.
Raveel liet zich tijdens zijn carrière duidelijk inspireren door Piet Mondriaan. In het werk Raviaan (ode aan Raveel en Mondriaan) worden typische kenmerken uit hun beide stijlen samengebracht in een werk dat hen wil eren. Grote vlakken in primaire kleuren vormen de achtergrond die enkel doorbroken wordt door het grillig gevormde hoofd en de romp van Raveel. Het heeft iets van een glas-in-lood raam.

(door P.O.)

Raveyser (ode to Raveel and De Keyser)

Raveyser (ode to Raveel and De Keyser) 2013 Acrylic on canvas 50x50cm
  Raoul De Keyser, pupil, colleague and friend of Roger Raveel is being honoured together with Raveel. On a square painting of a modest size, the Raveel figure is positioned in front of the detail of a soccer field. Because the styles of both masters are related, the symbiosis betweeen their respectively elements looks very naturally. Raveyser (ode aan Raveel en De Keyser)

 

Raoul De Keyser, leerling, collega, streekgenoot en vriend van Roger Raveel wordt hier samen met deze laatstgenoemde geëerd. Op een vierkant doek van bescheiden omvang staat de Raveelfiguur voor een detail van een voetbalterrein. Doordat de stijlen van de twee grootmeesters aan mekaar verwant zijn, oogt de symbiose tussen hun respectievelijke elementen heel natuurlijk.

(door P.O.)

Ravollock (ode aan Raveel en Pollock)

Ravollock (ode to Raveel and Pollock) 2013 Acrylic and laque on hardboard 42x81cm
  Ravollock (ode aan Raveel en Pollock)

 

This work is a tribute to Roger Raveel and Jackson Pollock. Following the decease of Roger Raveel in 2013, Boss made a series of works as a tribute to this grand master. While doing this, the painter grabbed the opportunity to honour other top artists. The result is an action painting in which Raveel brings some peace. The contrast between the nervous dripping tecnique of Pollock used in the background and the calmness in the emptiness of the Raveel figure in the foreground, give this painting a unique atmosphere. The spirit of Raveel can be found in the works of Boss.
Dit werk is een eerbetoon aan Roger Raveel en Jackson Pollock. Naar aanleiding van het overlijden van Roger Raveel in 2013, maakte Boss een reeks werken waarmee hij hulde wilde brengen aan deze grootmeester. Van deze gelegenheid maakte de schilder gebruik om meteen nog een andere grootheid in de verf te zetten. Het resultaat is een action painting waarin Raveel rust brengt. Het contrast tussen de zenuwachtige druiptechniek van de achtergrond en de rust in de leegte van het Raveelmannetje op de voorgrond, geven dit schilderij een eigen sfeer. De geest van Raveel is terug te vinden in de werken van Boss.

(door P.O.)

Ravothko (ode aan Raveel en Rothko)

 
Ravothko (ode to Raveel and Rothko) 2014 Acrylic on hardboard 110x150cm
  Ravothko (ode aan Raveel en Rothko)   The decease of the Belgian artist Roger Raveel in 2013, inspired Boss for the creation of a series of works in honor of Raveel and other masters from the history of art. In these series, the same elements are used: a line figure, representing the contours of Roger Raveel and painted in his style, is depicted on a canvas, which is for the remainder painted in the style of the other artist. In the first work of this set, Raveel is linked to Mark Rothko. The Raveel figure is drawn monumentally in front of a color field painting constructed with red and black. The combination of the styles ot the two artists creates a new unique work: 1 + 1 = 3 in this case.
Het overlijden van de Belgische kunstenaar Roger Raveel in 2013, inspireerde Boss tot het maken van een reeks werken als eerbetoon aan Raveel en andere grootheden uit de kunstgeschiedenis. In deze reeks wordt steeds hetzelfde systeem gehanteerd: een lijnfiguurtje dat de contouren van Roger Raveel voorstelt en in diens stijl geschilderd is, wordt afgebeeld in een doek dat voor de rest geschilderd is in de stijl van een andere kunstenaar. In het eerste werk uit deze reeks wordt de link gelegd met Mark Rothko. De Raveel figuur wordt monumentaal weergegeven voor een color field painting bestaande uit rood en zwart. Het combineren van de stijlen van de 2 kunstenaars zorgt voor een nieuw uniek werk: 1 + 1 = 3 in dit geval.

(door P.O.)

 
Ravothko (ode to Raveel and Rothko) 2013 Acrylic on hardboard 110x150cm
  Ravothko (ode aan Raveel en Rothko)

 

The decease of the Belgian artist Roger Raveel in 2013, inspired Boss for the creation of a series of works in honor of Raveel and other masters from the history of art. In these series, the same elements are used: a line figure, representing the contours of Roger Raveel and painted in his style, is depicted on a canvas, which is for the remainder painted in the style of the other artist. In the first work of this set, Raveel is linked to Mark Rothko. The Raveel figure is drawn monumentally in front of a color field painting constructed with red and black. The combination of the styles ot the two artists creates a new unique work: 1 + 1 = 3 in this case.
Het overlijden van de Belgische kunstenaar Roger Raveel in 2013, inspireerde Boss tot het maken van een reeks werken als eerbetoon aan Raveel en andere grootheden uit de kunstgeschiedenis. In deze reeks wordt steeds hetzelfde systeem gehanteerd: een lijnfiguurtje dat de contouren van Roger Raveel voorstelt en in diens stijl geschilderd is, wordt afgebeeld in een doek dat voor de rest geschilderd is in de stijl van een andere kunstenaar. In het eerste werk uit deze reeks wordt de link gelegd met Mark Rothko. De Raveel figuur wordt monumentaal weergegeven voor een color field painting bestaande uit rood en zwart. Het combineren van de stijlen van de 2 kunstenaars zorgt voor een nieuw uniek werk: 1 + 1 = 3 in dit geval.

(door P.O.)